Mini PensioenBattle 2016 is gestart!

In 2016 gaat de Nederlandse Vereniging van Freelance Pensioenspecialisten een aantal kleinere Battles organiseren. Deze vinden plaats op locatie bij bedrijven uit de pensioenmarkt. Dit zal elke keer plaatsvinden op een donderdag tussen 17.00 en 20.00. We beginnen met een hapje en drankje en daarna barst de strijd los. We noemen het:

De Mini PensioenBattles 2016

Klik hier om meer te lezen over de eerste Mini.PensioenBattle.nl op 24 maart bij FTE groep B.V. van 17.00 tot 20.00.

PensioenBattle: PPI vs Pensioenverzekeraar

De nieuwe pensioenmarkt, zicht op nieuwe kansen

De resultaten!

01-03-2012: Executive summary van het seminar op 26 januari 2012

Verslag PensioenBattle  PPI versus Pensioenverzekeraar

Tijdens de inleiding van de PensioenBattle blijkt al dat er veel onrust en angst is op de pensioenmarkt. Daarom is het voor de branche een primaire taak om kennis over te dragen. Het is vooral om die reden dat deze bijeenkomst wordt georganiseerd. Tijdens het seminar worden eerst de kaders van de pensioenmarkt geschetst met twee analyses. De analyses wijzen allebei op trends die het marktpotentieel voor de PPI beperken.

 

Trends die het marktpotentieel van de PPI mogelijk beperken

De belangrijkste trends die in die context worden genoemd, zijn:

  De verplichtstelling blijft voorlopig gehandhaafd ondanks afkalvende solidariteit

  De Europese markt is een mooi perspectief, maar is nog niet echt toegankelijk voor  PPI's

  Het is erg druk op de markt, waardoor PPI's met weinig spek op de botten het wellicht niet gaan redden om de gewenste distributie en kostenverlaging door te voeren

  Het lage EV en geringe aanbod van deelnemers bedreigen de levensvatbaarheid van de PPI

  De prudentie (renterisico) en lifecycling van een PPI worden betwijfeld

 

De feitelijke businesscases van PPI en verzekeraar

Tegen deze sombere achtergrond worden vervolgens de businesscases van respectievelijk PPI en pensioenverzekeraars gepitched. Een overzicht van dat slagveld leert:

  Er is weliswaar veel concurrentie, maar een PPI is niet per se beperkt tot de Nederlandse markt en kan ook aangeboden worden als white label

  De verwachting is dat verplichtstelling straks niet meer geldt voor de pensioenfondsen zelf, maar voor de regeling die ze uitvoeren. Dat betekent dat die regeling ook onder is te brengen bij een andere uitvoerder, lees PPI.

  De prognose is dat eerst de werkgevers en daarna de werknemers zelf meer vrijheid krijgen bij het kiezen van de uitvoerder.

  Het EV van een PPI is aan de krappe kant in het geval van wanprestatie, maar omvallen van de PPI is uitgesloten

  Lifecycling is bij een PPI wel degelijk mogelijk

  Er blijft markt voor traditionele pensioenverzekeraars, ingegeven door de keus voor zekerheid en versterkt door de CAO tafel.

  De PPI van Aegon wil een kostenefficiënt pensioen toegankelijk houden voor het MKB segment via een abonnement dat slechts 60 euro per deelnemer kost. Bovendien wil de PPI van Aegon de DC regeling ontsluiten voor groot zakelijk. Natuurlijk handhaaft Aegon daarnaast het vangnet voor het pensioenfonds dat wil vasthouden aan de reguliere pensioenverzekeraar.

  De balans tussen risico en dekking is misschien beter geregeld door verzekeraars, maar hun integrale aanpak betekent ook hogere kosten dan separate inkoop van diensten.

 

Per saldo

Per saldo lijkt de PPI er beter voor te staan dan in de analyses werd geschetst. In de pitch van Tom Bottinga voor Brand New day wordt deze positieve prognose onderstreept met concrete cijfers over het marktaandeel dat bij die PPI al in de boeken staat.

Tot slot worden de plussen en minnen voor de PPI aan de hand van stellingen doorgesproken door panel, pitchers en publiek. Daarbij blijkt opnieuw dat er nog flink wat werk is te verzetten op het gebied van pensioencommunicatie in het algemeen. De verschillende benaderingen om die communicatie vlot te trekken, worden uitvoerig bediscussieerd en gewogen. LEES HIER HET VOLLEDIGE VERSLAG!

Meld u dan ook bij de website Pensioen-Netwerk en u krijgt toegang tot het uitgebreide verslag en de fotoreportage van de PensioenBattle!

Volg ons op:

Volg Pensioen Battle op Twitter Volg Pensioen Battle op LinkedIn

Testimonials

“Enorm goed overgekomen. Inspirerende sprekers die duidelijk passie tonen voor hun vakgebied. Sfeer is ook ontspannen, Zeker voor herhaling vatbaar, ook als het niet gratis is.” -
I van Leeuwen
(PensioenBattle 2012)
“Opzet was uitstekend en alle sprekers, pitchers etc. waren inhoudelijk erg goed. De opzet met eerst algemene informatie, daarna de battles is mij erg goed bevallen. Ik heb een leuke, maar vooral ook leerzame avond gehad!!”,
J Kusuran
(PensioenBattle 2012)
“Zeer interessant onderwerp. Goed georganiseerd. De sprekers waren sterk. Pitch was goed van BND, NN en Aegon hadden beide geen sterk verhaal. Jan Donselaarr zette de toon juist en goed neer!”,
B Prins
(PensioenBattle 2012)
“Ik had niet verwacht op deze avond zoveel te lachen. Het was een lange sessie, maar zeker niet te lang, omdat de tijd erg relevant werd gevuld.”,
C van de Steenhoven
(PensioenBattle 2012)